QQ炫舞盛夏齐相聚邀友送1-20元微信红包、1-15个Q币

发布时间:2020-07-16   游览量:1419   

活动介绍:

参加QQ炫舞举办的盛夏齐相聚共享清凉礼邀友送红包活动,通过打开微信和手机QQ进去活动里绑定游戏账号,并下拉邀请回归/新注册好友助力,完成阶段一可以领取到1-3元微信红包,完成阶段三可以领取5-20元微信红包,还可以参加转盘抽红包,活动期间红包数量限量先到先得。

活动时间:

2020年5月29日-6月11日

活动奖励:

1-20元微信红包、1-15个Q币

立即参与:微信和手机QQ扫描下面二维码即可进去活动里参加

小编提示:微信参加是抽微信红包,手机QQ参加是抽Q币,微信和QQ是同一个链接,红包和Q币非必中

QQ炫舞盛夏齐相聚邀友送1-20元<a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>微信</a><a href=https://www.weixinqung.com/ target=_blank class=infotextkey>红包</a>、1-15个Q币

或复制链接到微信和手机QQ内打开:https://x5m.qq.com/cp/a20200518gxqll/index_wqm.html


请发表您的评论
友情链接: 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群 微信群